Søegaard vandteknik afhentning af kemi OFS 2021

Afhentning af kemikalier

”OFS har i mange år neutraliseret klorholdige gasser ved hjælp af lud (NaOH). Affaldsproduktet er blevet pumpet fra neutraliseringsprocessen over i palletanke, og når tilstrækkeligt mange palletanke var fulde, blev affaldsvæsken pumpet fra hver enkelt palletank over i en tankbil, der så kørte affaldsvæsken væk.

Denne proces var både ressourcekrævende og forbundet med en ikke ubetydelig sikkerhedsrisiko. Sikkerhedsrisikoen var både over for de mennesker, der var involveret i håndteringen, men også over for miljøet i tilfælde af utilsigtet spild.

Nu pumpes affaldsproduktet direkte ud i en stor tank anbragt på en stor spildbakke. Hele opsætningen er designet, leveret og installeret af Søegaard Vandteknik. Når tanken er tilstrækkelig fuld, flyttes væsken over i tankbilen ved hjælp af standardkoblinger og trykluft.

Det manuelle arbejde med at flytte palletankene frem og tilbage og flytning af pumper er helt afskaffet, og  den menneskelige og miljømæssige risiko fjernet.

Alt i alt en stor gevinst for OFS.”

Se billeder
Søegaard Vandteknik rørarbejde OFS

Rørarbejde

”Vores neutraliseringsanlæg – også kaldet scrubber – trængte efter 20 år til et grundigt vedligehold. Såvel luden som affaldsproduktet har tæret på tanke og rør. Vi besluttede derfor at skifte tanke og rør.

Det oprindeligt anvendte materiale var PVC, som desværre bliver sprødt med tiden, og vi var ikke i stand til at finde en lim, som kunne holde PVC-rørene.

De gamle tanke og tilslutninger var lavet uden målfast dokumentation for 20 år siden.

I forbindelse med en nedlukning blev tankene skiftet til polyethylen, PE. Tanke og tilslutninger blev samlet og kontrolleret off-site, så skiftet kunne foregå tilstrækkeligt hurtigt uden overraskelser.

Hele udskiftningen og koordineringen er foretaget i tæt samarbejde med Søegaard Vandteknik, som har stået for såvel udstyr som svejsning af PE. I hele processen er bemandingen justeret op og ned, så vi kunne overholde de varslede nedlukninger.

Efterfølgende er samtlige rør blevet skiftet til svejsede PE-rør, og vi har nu et pænt og funktionsdygtigt anlæg, som kan køre mindst 20 år mere.”

Se billeder
Søegaard Vandteknik tank til OFS

Installering af opsamlingstank

Søegaard Vandteknik havde den fornøjelse at levere OFS en komplet opsamlingsløsning til deres scubberanlæg.
Se billeder
Image

Silkeborg Forsyning

"Det er for sent vi er kommet igang med at købe kemi hos jer. Når vores tidligere leverandør trykker kemikalierne ind, så gør de det med ca. 2 bar og det giver et f... til svineri og har ødelagt vores udsugningshat lige over tanken. Der er jo ingen skvulp eller bøvser i udluftningen, når I gør det!"