Image

Kvalitetssikring

Søegaard Vandteknik har høje krav til kvalitetssikring.

Al emballage benyttes kun til det samme UN-kemikalieprodukt gennem hele emballagens levetid.

  • Søegaard Vandteknik´s dunke og IBC-tanke er godkendte efter gældende regler
  • Alle dunke og IBC-tanke bliver gennemgået og vasket inden genopfyldning
  • Alle dunke og IBC-tanke er påført vores eget kvalitetssikringssystem, hvoraf det tydeligt fremgår, om emballagen er udløbet og skal kasseres. Kasseret emballage sendes til vurdering med henblik på evt. ny godkendelse hos vores leverandør af dunke og IBC-tanke.
  • Emballage, der er skadet eller på anden måde ikke overholder produktstandarden, vil blive kasseret og deponeret på godkendt miljøplads.
  • Vi sikrer altid, at der benyttes korrekte studse på aflæsningsstedet.
  • Vores slangesystem er markeret med farvekoder og indeholder forskellige tilslutningskoblinger, der er tilpasset de forskellige kemikalieprodukter.
  • Vi benytter afkrydsningsskemaer ved aflæsning af kemikalier fra tankvogn, hvor vores godschauffør skal besvare forskellige spørgsmål omhandlende aflæsningen hos vores kunde.
  • Inden aflæsning påbegyndes, skriver vores kunder under på, at leverancen stemmer overens med det bestilte UN-produkt.