Transport Søegaard Vandteknik Tankvogn

Sikker og miljørigtig transport

Transport af kemikalier sker i Søegaard Vandteknik´s egne ADR-godkendte lastbiler og tankbiler. Vores lastbiler overholder de strengeste miljøkrav og må derfor køre i alle miljøzoner i Europa. Lastbilerne bliver serviceret på autoriseret mærkeværksted, hvor de kender til lastbilernes servicebehov.

Vi overholder den gældende lovgivning inden for transport af UN-krævede kemikalier. Opdatering af vores godschaufførers kvalifikationer sker iht. krav fra de danske myndigheder.

Vores lastbiler har de krævede værnemidler og brandslukningsudstyr, der bliver gennemgået jævnligt af vores sikkerhedskoordinator. Brandslukningsudstyr godkendes minimum 1 gang årligt før datoudløb.

Vi sikrer altid, at lastbilens skiltning og mærkning er korrekt inden godstransporten påbegyndes. Inden pålæsning på vores lastbiler bliver emballage gennemgået for defekter.